Wnuk romantyków. Romantyczne inspiracje w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze, Kraków 1979, s. 59–61.
  • Źródło: Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Gdańsk 2000, s. 6–7.
  • Źródło: Jerzy Zagórski, [w:] tegoż, Żołnierz, poeta, czasu kurz. Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1970, s. 331–339.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Autobiografia, Kraków 1979, s. 505–506.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1992, s. 174–175.