Wojna i pejzaż pamięci

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Antoni Słonimski, Lamus, [w:] Ryszard Matuszewski, Poezja polska 1939–1996. Antologia, Warszawa 1998, s. 57.
  • Źródło: Julian Tuwim, „W-wa”, [w:] tegoż, Jarmark rymów, Warszawa 1958, s. 320–321.
  • Źródło: Michał Głowiński, Wstęp, [w:] Julian Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław – Warszawa – Kraków 1986, s. LXI.
  • Źródło: Michał Głowiński, Wstęp, [w:] Julian Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław – Warszawa – Kraków 1986, s. LIX.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Bagaż powrotny.
  • Źródło: Jan Twardowski, szukam.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida