Wojna trojańska

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń II, w. 212–223, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
  • Źródło: (tłum. W. Appel).
  • Źródło: Homer, Iliada, pieśń 11, wersy 632-639, tłum. K. Jeżewska.
  • Źródło: Homer, lliada, t. pieśń I, w. 1–5, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
  • Źródło: Danuta Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008, s. 31.
  • Źródło: Gorgiasz, Pochwała Heleny, tłum. K. Tuszyńska, rozdz. 5–19.
  • Źródło: Słowa Peleusa do Menelaosa, [w:] Eurypides, Andromacha, tłum. R.R. Chodkowski, wersy 602–609.
  • Źródło: Jasper Griffin, Homer, tłum. R.A. Sucharski, Warszawa 1999, s. 32.
  • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń 11, w. 632-639, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
  • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń VI, w. 243–245, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.