Wojny w Afganistanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Informacja dla podróżujących. Afganistan, dostępny w internecie: gov.pl.
  • Wojciech Giełżyński, Afganistan – państwo dziwoląg, dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl.
  • Katarzyna Hołdak, Anna Konarzewska, Afganistan, Irak, Czad – co mamy z misji? Bilans zysków i strat. Perspektywy, dostępny w internecie: bbn.gov.pl [dostęp 16.12.2019 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 16.12.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida