Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Katarzyna Todos, Środki ochrony konstytucyjnych praw i wolności, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka, dostępny w internecie: wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Bartosz Liżewski, Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela, dostępny w internecie: pressto.amu.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Jadwiga Potrzeszcz, Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, dostępny w internecie: ojs.tnkul.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Kinga Mrowiec, System ochrony praw człowieka w Polsce – wybrane instytucje, dostępny w internecie: rsawl.awl.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 12.06.2020 r.].