Wpływ społeczny

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewelina Pakosz-Szydłowska, Rola grupy rówieśniczej w rozwoju dziecka, dostępny w internecie: psycholog-gliwice.net.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Źródło: Grzegorz Tomicki, Próżniactwo społeczne, 12.06.2016 r., dostępny w internecie: pzc.innelektury.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Źródło: Wilhelmina Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004, s. 283.
  • Źródło: Stanley Milgram, Behawioralne badanie posłuszeństwa, 1963. Cytat za: Elliot Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2002, s. 61.
  • Źródło: Steven Neuberg, Douglas Kenrick, Robert Beno Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk, s. 286.
  • Źródło: Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Elliot Aronson, 1997, s. 357.
  • Źródło: Maja Antosik, Człowiek współczesny w obliczu manipulacji, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida