Wprowadzenie do filozofii nowożytnej

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Descartes Réné, Reguła IV, [w:] Reguły kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj.
  • Giordano Bruno, Uczta popielcowa, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida