Wprowadzenie do psychoanalizy

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Sigmund Freud, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki.
  • Źródło: Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień.
  • Źródło: Sigmund Freud, O psychoterapii, tłum. R. Reszke.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida