Współczesna filozofia polityki: neokonserwatyzm

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Irving Kristol, Kryzys duchowy kapitalizmu.
  • Źródło: Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. W. Zujewicz.
  • Źródło: Michael Oakeshott, O postawie konserwatywnej, tłum. A. Lipszyc.
  • Źródło: Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm, tłum. T. Bieroń.
  • Źródło: Allan Bloom, UMYSŁ ZAMKNIĘTY O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. Tomasz Bieroń.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida