Współczesna filozofia polityki: neoliberalizm

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: John Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk.
  • Źródło: Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. F. Englis.
  • Źródło: John Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. A. Romaniuk, J. Pasek, M. Panufnik.