Strona główna Współczesna filozofia polityki: problem społeczeństwa masowego
Powrót

Współczesna filozofia polityki: problem społeczeństwa masowego

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Peter Sloterdijk, Pogarda mas, tłum. B. Baran.
  • Źródło: José Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz.