Współczesna krytyka podziału prywatne–publiczne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bell Hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, tłum. Ewa Majewska, Warszawa 2013, s. 58.
  • Źródło: Komunitarianie. Wybór tekstów, red. Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, Warszawa 2004, s. 278.
  • Źródło: Komunitarianie. Wybór tekstów, red. Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, Warszawa 2004, s. 17.
  • Źródło: Komunitarianie. Wybór tekstów, red. Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, Warszawa 2004, s. 119.
  • Źródło: Komunitarianie. Wybór tekstów, red. Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, Warszawa 2004, s. 74.
  • Źródło: Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, tłum. Andrzej Pawelec, Warszawa 2009, s. 466.
  • Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 370.
  • Źródło: Małgorzata Kowalska, Ideologie po ideologiach. O cynicznej naiwności, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2018, nr XXX/1, s. 8.
  • Źródło: Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm, tłum. Tomasz Bieroń, Poznań 2002, s. 261.
  • Źródło: Judith Butler, Walczące słowa, tłum. Adam Ostolski, Warszawa 2010, s. 122–123.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida