Współczesne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Henryk Sasinowski, Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, „Economy and Management”, nr 1/2012, dostępny w internecie: empas.pb.edu.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Dorota Pietrzyk-Reeves, Filozoficzne źródła idei społeczeństwa obywatelskiego, dostępny w internecie: ekonomiaspoleczna.gov.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Grażyna Piechota, Wpływ komunikacji politycznej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego w demokracji lokalnej (na przykładzie miasta Katowice), 2007 r., dostępny w internecie: sbc.org.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Marcin Wałdoch, Krótka historia „idei społeczeństwa obywatelskiego”, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, 3.06.2016 r., dostępny w internecie: spolecznik20.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida