Współczesne państwo demokratyczne. Struktura polityczno‑terytorialna państwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Rafał Klepka, Współczesny federalizm. Wybrane zagadnienia, [w:] W poszukiwaniu fundamentów czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Rosołowi, red. Renata Bizior, Częstochowa 2013, s. 186.
  • Źródło: Jerzy Świeca, Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna, dostępny w internecie: sbc.org.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: praworządność, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: państwo unitarne, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.07.2021 r.].
  • Źródło: oprac. własne.