Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Trybunał skazał przywódców partii rządzącej Rwandą na dożywocie, 23.12.2011 r., dostępny w internecie: wiadomosci.onet.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Fundacja Stefana Batorego, Anna Michalska, Skarga o naruszenie praw człowieka do Komitetu Praw Człowieka (Genewa), dostępny w internecie: kramarz.pl [dostęp 3.06.2020 r.].
  • Źródło: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 20.05.2021 r.].
  • Źródło: Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 20.05.2021 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 3.06.2020 r.].
  • Źródło: (…) badał sprawozdanie polskiego rządu, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 16.06.2020 r.].