Wspólność i różnorodność wartości w społeczeństwach europejskich

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 205.
  • Źródło: Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa 2001, s. 463–464.
  • Źródło: Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, tłum. Robert Bartołd, Poznań 2008, s. 833–834.
  • Źródło: Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, tłum. Krzysztof Skonieczny, Kraków 2013, s. 19–20.
  • Źródło: Jedność w różnorodności, dostępny w internecie: cordis.europa.eu [dostęp 4.01.2020 r.].
  • Źródło: John Gray, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, tłum. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Kraków 2009, s. 123.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida