Wybór i wina w tragedii antycznej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Morawski, Wstęp, [w:] Sofokles, Król Edyp, Kraków 1947, s. 3–5.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia, Londyn 1992, s. 228–234.
  • Źródło: Albert Gorzkowski, O tragedii greckiej – tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne, „Ruch Literacki” 2001, nr 1.
  • Źródło: Eurypides, Medea, [w:] tegoż, Tragedie, t. 1, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006, s. 169–170.
  • Źródło: Eurypides, Medea, [w:] tegoż, Tragedie, t. 1, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006, s. 188.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, Kraków 2007, s. 28–37.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 35–36.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, Gdańsk 2000, s. 4–5.