Wybór i wina w tragedii antycznej

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, Gdańsk 2000.
  • Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.
  • Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, Kraków 2007.
  • Eurypides, Medea, [w:] tegoż, Tragedie, t. 1, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006.
  • Eurypides, Medea, [w:] tegoż, Tragedie, t. 1, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006.
  • Gorzkowski Albert, „Ruch Literacki” 2001, nr 1.
  • Parandowski Jan, Mitologia, Londyn 1992.
  • Morawski Kazimierz, Wstęp, [w:] Sofokles, Król Edyp, Kraków 1947.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida