Wybory parlamentarne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Czy trzeba chodzić na wybory? Przyczyny absencji wyborczej, Komunikat z badań CBOS BS/118/2011, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Robert K. Tabaszewski, Instytucjonalno‑prawne uwarunkowania kampanii wyborczych w Polsce. Zagadnienia wybrane, 2013 r., dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 21.06.2021 r.].
  • Źródło: Dlaczego w Polsce nie można głosować przez internet?, 11.09.2019 r., dostępny w internecie: techsetter.pl [dostęp 21.04.2020 r.].
  • Źródło: Bisnetus, Zasada powszechności wyborów, 10.11.2015 r., dostępny w internecie: bisnetus.wordpress.com [dostęp 21.04.2020 r.].