Wybrane przykłady realizacji wolności i praw człowieka w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kinga Mrowiec, Systemy ochrony praw człowieka w Polsce – wybrane instytucje, dostępny w internecie: rsawl.awl.edu.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Ryszard Wolf, W co wierzą pastafarianie?, 29.01.2013 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Roman Hauser, Marta Szustkiewicz, Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy, dostępny w internecie: yadda.icm.edu.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Opinie o karze śmierci, „Komunikat z badań” 2007 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci, „Komunikat z badań” 2011 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: SONDA GAZETY – Kara śmierci, za czy przeciw?, dostępny w internecie: web.sgh.waw.pl [dostęp 2.06.2021 r.].
  • Źródło: Stéphane Pocidalo, Kara śmierci – za i przeciw, tłum. Beata Taculska, dostępny w internecie: cafebabel.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Źródło: Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, Oxford 2002, s. 214.
  • Źródło: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, dostępny w internecie: fra.europa.eu [dostęp 2.06.2021 r.].