Wykluczenie społeczne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Przejawy wykluczenia społecznego, [w:] Kalinowski Sławomir, Przeciwdziałanie wykluczeniu jako zadanie edukacyjne władz lokalnych, Poznań 2010.
  • Belcer Agnieszka, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Zbędni, odtrąceni i niechciani – wykluczeni!, [w:] Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, red. Magdalena Pokrzywa, Sławomir Wilk, Rzeszów 2013.
  • Małgorzata Wójcik, Bez przerwy dzielimy ludzi na swoich i obcych. Co za tym stoi? Nasza natura, 8.11.2017 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 4.02.2020 r.].
  • Wojnarowska Anna, Wykluczenie polityczne jako aspekt życia społecznego w Polsce, [w:] Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, red. Magdalena Pokrzywa, Sławomir Wilk, Rzeszów 2013.
  • Sławomir Kalinowski, Przejawy wykluczenia społecznego, 17.07.2010 r., dostępny w internecie: liberte.pl [dostęp 4.02.2020 r.].
  • Molska Agnieszka, „Res Humana” 2012, nr 1.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida