Wymiana i jej formy w świecie starożytnym

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Tekst: Grzegorz Szymanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida