Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dostępny w internecie: oide.sejm.gov.pl [dostęp 10.08.2020 r.].
  • Źródło: Marcin Kulesza, Surowa kara dla Microsoftu, 14.03.2013 r., dostępny w internecie: codozasady.pl [dostęp 10.08.2020 r.].
  • Źródło: Dz.U.UE.C.2019.35.15, dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 10.08.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida