Wyprawa na Moskwę i jej skutki

Autor: Aneta Murawiecka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Aleksander Fredro, Trzy po trzy. Cytat za: Dzieła Aleksandra Fredry tom XI, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1880, dostępne online: wikisource.org.
  • Cytat za: Artykuł Bitwa pod borodino, Muzeum Historii Polski, muzhp.pl.
  • Cytat za: Artykuł Bitwa trzech cesarzy, W. Duch, 2009, Historia.org.
  • Cytat za: Artykuł Smoleńsk – polska bitwa kampanii 1812 roku, 2016, dzieje.pl.
  • Źródło: XXIX Biuletyn Wielkiej Armii, [w:] Tadeusz Mosiek, Historia. Od wielkich odkryć geograficznych do I wojny światowej. Ćwiczenia ze źródłami, Poznań 2004, s. 110.
  • Źródło: dostępny w internecie: https://dzieje.pl/aktualnosci/smolensk-polska-bitwa-kampanii-1812-roku.
  • Źródło: dostępny w internecie: pl.wikipedia.org.