Wyspiański – secesja i ludowość

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Taborski, Polacy w Wiedniu, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 122.
  • Źródło: Jan Błoński, Rozbieranie Józia. Lektura „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
  • Źródło: Jerzy Pilch, Marsz Polonia.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida