Wyzwania Polski na drodze do odbudowy po II wojnie światowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia i teraźniejszość
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Karolina Leśniak

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, t. 5, Lata 1945–1956 , oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 8.
  • Źródło: Roman Wapiński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego, cz. 2, Od wybuchu II wojny światowej do roku 1964, Warszawa 1970, s. 160–162.
  • Źródło: fragment pracy konkursowej Pamiętnik wojenny stworzonej w ramach konkursu Ośrodka KARTA Historia Bliska, praca własna.
  • Źródło: Komunikat władz radzieckich o uzgodnieniu sprawy reorganizacji Tymczasowego Rządu Polskiego, 13 czerwca 1945, [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, t. 5, Lata 1945–1956, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 10–11.
  • Źródło: Przemówienie Władysława Gomułki na posiedzeniu Rządu Tymczasowego w Moskwie 18 czerwca 1945 roku, [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, t. 5, Lata 1945–1956, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 11.