Wyzwania stojące przed polityką ludnościową

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, „Opracowania tematyczne” 2011, t. OT-601.
  • Źródło: Andrzej Lubowski, Świat 2024. Czy Zachód musi przegrać?, Kraków 2003, s. 75.
  • Źródło: Stephen Castles, Mark J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2011, s. 301.