XIX‑wieczna literatura rosyjska

Tekst: Martyna Buliżańska 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Aleksander Puszkin, Prorok.
  • Źródło: Anton Czechow, Kameleon, Warszawa 1926.
  • Źródło: Marta Zielińska, Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników, „Teksty Drugie”, nr 1998/5, s. 41.
  • Źródło: Aleksander Puszkin, On między nami żył, 1834.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida