XIX-wieczne systemy filozoficzne

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • G.W.F. Hegel, Wstęp [do] Nauka logiki, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. A. Landman, Warszawa 1988.
  • G.W.F. Hegel, Wstęp [do] Nauka logiki, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. A. Landman, Warszawa 1988.
  • August Comte, Metoda pozytywna w 16 wykładach, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1988.
  • Karol Marks, Przedmowa [do] Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1988.
  • Karol Marks, Przedmowa [do] Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1988.