Z dziejów polskiej emigracji zarobkowej w XIX w. (do 1914 r.)

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Jura, Emigracja z Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie wybranych powiatów, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2002, nr 16, s. 227–240.
  • Źródło: Sergiusz Leończyk, Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX‑XX wieku. Historia. Sytuacja obecna, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2017, nr 1, t. 17, s. 33.
  • Źródło: Dariusz Terlecki, Przez Atlantyk po wolność. Polacy tworzyli getta skupione wokół własnej parafii i wyizolowane z anglosaskiego otoczenia, dostępny w internecie: weekend.gazeta.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
  • Źródło: Ignacy Daszyński, Pamiętniki, t. 1, Kraków 1925, s. 13–16.
  • Źródło: Jerzy Paweł Gieorgica, Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowania, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. 23, s. 273.
  • Źródło: Paweł Olbrycht, Migracje zarobkowe Polaków – Przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2014, nr 2.