Strona główna Z dziejów unii polsko‑litewskiej w XV i pierwszej połowie XVI w.
Powrót

Z dziejów unii polsko‑litewskiej w XV i pierwszej połowie XVI w.

Autor tekstu: Adrian Lenard

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Lus Vitae

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2005, s. 374.
  • Źródło: Fragment tekstu unii, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 101–103.
  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 494.
  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] E. Kizik, T. Jurek, Historia Polski do 1572 roku, Warszawa 2013, s. 404.
  • Źródło: Fragment tekstu unii, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 101–103.
  • Źródło: Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego (fragment), dostępny online wlaczpolske.pl.
  • Źródło: Akt unii horodelskiej z 1413 roku, S. Kutrzeba, Akta Unii Polski z Litwą, Warszawa 1932, nr 51, s. 60-72; przekład H. Paszkiewicza; J. Sawicki, Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, t. I, cz. 1, s. 78-81.