Z samych panów zguba Polaków – Stanisław Staszic i jego Przestrogi dla Polski

Bibliografia:

 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 52.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 121.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Reformatorzy, [w:] tegoż, Historia literatury polskiej, Kraków 1993, s. 225.
 • Źródło: Mieczysław Klimowicz, Stanisław Staszic, [w:] tegoż, Oświecenie, Warszawa 1975, s. 375.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 43.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 57.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 112.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 117.
 • Źródło: Karol Bohdanowicz, O geologii i górnictwie okolic Krakowa w najważniejszym dziele Staszica, [w:] Jerzy Górecki, Edyta Sermet, Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, red. M. Madziarz, Wrocław 2013, s. 44.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 69.
 • Źródło: Stanisław Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 124.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida