Z teki Grottgera Marii Konopnickiej – powstanie styczniowe w malarstwie i poezji

Tekst: Zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Irena Kossowska, Artur Grottger, dostępny w internecie: Culture.pl.
  • Źródło: Inesa Szulska, Echa powstańczego cyklu Artura Grottgera "Lituania (Lithuania)" w literaturze polskiej i litewskiej drugiej połowy XIX wieku, „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr Niepodległość i Pamięć 21/1-2, s. 367.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Z teki Grottgera.
  • Źródło: Mariusz Bryl, Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, s. 7.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida