Strona główna Zabawy poetyckie Wisławy Szymborskiej
Powrót

Zabawy poetyckie Wisławy Szymborskiej

Tekst: Justyna Mroczkowska-Lepka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Wojciech Ligęza, „Żart jest najlepszą dla mnie rekomendacją powagi”. O humorze poetyckim oraz Wisławy Szymborskiej zabawach słowem i obrazem, „Polonistyka. Innowacje”, nr 2015/2, s. 2.
 • Źródło: Wisława Szymborska, Radość pisania, [w:] tejże, Sto pociech, Warszawa 1967, s. 26.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Szymberyk, Warszawa 2008.
 • Źródło: Michał Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 2016, s. 174–175.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Pegaz zdębiał, Warszawa 2008, s. 7.
 • Źródło: Krystyna Krahelska ps. Danuta, Kołysanka o zakopanej broni, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 329–330.
 • Źródło: Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 519.
 • Źródło: Krystyna Krahelska ps. Danuta, Wiersz o nas i o chłopcach, [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej 1939 – 1945. Antologia, t. 1, Warszawa 1974, s. 951.
 • Źródło: Krystyna Krahelska ps. Danuta, Hej, chłopcy, bagnet na broń, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 565–566.
 • Źródło: Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 643.
 • Źródło: Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 643.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Bagnet na broń, [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej 1939 – 1945. Antologia, t. 1, Warszawa 1974, s. 79.
 • Źródło: Casimir Delavigne, Warszawianka 1831 roku, [w:] Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, oprac. Adam Zagórski, tłum. Karol Sienkiewicz, wybór Adam Zagórski, Piotrków 1915, s. 12.
 • Tyrtajos, (Piękne to jest…), przeł. Z. Kubiak, [w:] tegoż, Warszawa 2003, s. 83