Zaburzenia na rynku pracy jako jeden z problemów Polski

Tekst: Paweł Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida