Zaduma nad dziełem „szarego geniusza” – Lalka i perła Olgi Tokarczuk

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Inga Iwasiów, Pokusa Lalki, dostępny w internecie: https://nplp.pl/artykul/pokusa-lalki [dostęp 5.02.2021 r.].
  • Tokarczuk Olga, Lalka i perła, Kraków 2020.
  • Tokarczuk Olga, Lalka i perła, Kraków 2020.
  • Tokarczuk Olga, Lalka i perła, Kraków 2020.
  • Koziołek Ryszard, Szary geniusz, [w:] tegoż, Dobrze się myśli literaturą, Katowice 2015.
  • Borkowska Grażyna, Pozytywiści i inni, Warszawa 1990.