Zagrożenia współczesnego świata cz. 2

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Hassner Pierre. Cytat za: Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 59.
 • Freedom House: Kryzys demokracji w 2017 r. najpoważniejszy od ponad dekady, 16.01.2018 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 27.10.2020 r.].
 • Havel Václav. Cytat za: Problemy globalne, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz, Poznań 1996, s. 13.
 • Wojna czy dialog?, 13.10.2010 r., dostępny w internecie: kapuscinski.info.
 • Miłosz Czesław. Cytat za: Czesław Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wrocław 2003, s. 118.
 • Problemy globalne, [w:] Mojsiewicz Czesław, Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz, Poznań 1996.
 • Marek Beylin, Kryzys demokracji?, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 2009.01.11 r.].
 • Ewa Jastrzębska, Ruch Fair Trade, dostępny w internecie: sprawynauki.edu.pl [dostęp 27.03.2015 r.].
 • Polska Akcja Humanitarna, Co robimy, gdzie działamy, komu pomagamy, dostępny w internecie: pah.org.pl [dostęp 4.11.2020 r.].
 • Potyrała Agata, Prawo do samostanowienia a problem suwerenności państwa, [w:] Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, red. Włodzimierz Malendowski, Wrocław 2003.
 • Mojsiewicz Czesław, Problemy globalne, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Włodzimierz Malendowski, Poznań 1996.
 • Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.
 • Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005.
 • Koziński Agaton, „Wprost” 2004, nr 1149.
 • Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida