Zależność położenia ciała od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida