Zarys relacji państwo – Kościół. Jurysdykcjonalizm

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, „Teologia i Człowiek” 2018, nr 41(1), s. 76.
  • Źródło: Encyklopedia PWN: gallikanizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 5.04.2021 r.].
  • Źródło: Zygmunt Zieliński, Cuius regio eius religio – principium regnendi, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 1994 r., nr 1/2, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Maria Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 2.03.2021 r.].