Zarys relacji państwo – Kościół. Wprowadzenie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, 2014 r., dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Karol Jasiński, Religia w państwie demokratycznym, „NURT SVD”, nr 1 (2017), dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 20.07.2021 r.].
  • Źródło: Jan Paweł II, „Zawsze Wierni” 2014, nr 4, s. 85.
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: CBOS, Kościół i wybory, „Komunikat z badań”, nr 149/2019, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 29.06.2021 r.].