Zasady pomocniczości i solidarności

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Robert P. Maloney CM, Dziesięć podstawowych zasad w Społecznym Nauczaniu Kościoła, tłum. ks. Henryk Przeździecki MS, 4.06.2014 r., dostępny w internecie: lasalette.info [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Eeva Pavy, Zasada pomocniczości, 2020 r., dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Sharing Catholic Social Teaching: Challenges and Directions, nr 1, dostępny w internecie: usccb.org [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Anna Słojewska, Podstawą Unii Europejskiej jest solidarność i odpowiedzialność, 26.03.2017 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Pius XI, Quadragesimo Anno – encyklika społeczna, dostępny w internecie: mop.pl [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Traktat o Unii Europejskiej, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Preambuła, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 2.06.2020 r.].
 • Źródło: Subsydiarność, dostępny w internecie: physicsoflife.pl [dostęp 2.06.2020 r.].