Zasady ustroju RP

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Asymilacja to ładne słowo…, 18.06.2014 r., dostępny w internecie: czujczuj.blogspot.com [dostęp 11.05.2020 r.].
 • Źródło: Marek Tulliusz Cyceron, O państwie, t. I, tłum. Izabela Żółtowska, Kęty 1999, s. 25–26.
 • Źródło: Alexis Clérel de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 183.
 • Źródło: Karol Monteskiusz, O duchu praw, dostępny w internecie: wolnelektury.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
 • Źródło: 5 wykresów tłumaczących, jak funkcjonują partie polityczne w Polsce, dostępny w internecie: static.300gospodarka.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Tomasz Pado, Zasada subsydiarności i decentralizacji a prawa człowieka i obywatela, dostępny w internecie: liberte.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
 • Źródło: Tomasz Pado, Zasada subsydiarności i decentralizacji a prawa człowieka i obywatela, 29.04.2009 r., dostępny w internecie: liberte.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
 • Źródło: Janusz Trzciński, Rzeczypospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, t. LXXX, s. 23–31.
 • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, 9.06.2017 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona w dniu 22 lipca 1952 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dostępny w internecie: pravo.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020 r.].