Zasady wyboru prezydenta we współczesnych republikach

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 175.
  • Źródło: Wojciech Jakubowski, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s. 245.
  • Źródło: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, dostępny w internecie: wikipedia.org [dostęp 3.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida