Zastosowanie własności ciągu arytmetycznego w zadaniach praktycznych