Zastosowanie wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy