Zbigniew Herbert i Ketman

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Miłosz, Ketman, [w:] Zniewolony umysł, Kraków 2004, s. 52–56.
  • Źródło: Ryszard K. Lewański, Czesław Miłosz i jego Europa, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1993, nr 28, s. 88–89.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 523–524.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Powrót prokonsula, [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 269–270.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Powrót prokonsula, [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 270.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida