Zielnik Stanisława Wyspiańskiego

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Alicja Zemanek, Stanisław Wyspiański a botanika, [w:] Zielnik Wyspiańskiego, Kraków 2007, s. 14.
 • Źródło: Stanisław Wyspiański, List S. Wyspiańskiego do L. Rydla, z dn. 8 VI 1890 roku, Chartres, [w:] Listy zebrane, t. 2, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 82.
 • Źródło: Stanisław Wyspiański, List Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 8 czerwca 1890 roku, Chartres, [w:] Listy zebrane, t. 2, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 59.
 • Źródło: Stanisław Wyspiański, List Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 27 czerwca 1890 roku, Amiens, [w:] Listy zebrane, t. 2, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 124.
 • Źródło: Maria Waśkowska-Kreinerowa, Stanisław Wyspiański w swoim mieszkaniu przy ul. Poselskiej w Krakowie, [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, t. 1, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, s. 72–73.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Do Hanny, [w:] Jan Kochanowski, Poezje, oprac. J. Pelc, Warszawa 1998, s. 24.
 • Źródło: Stanisław Grochowiak, Do Pani, [w:] Stanisław Grochowiak, Menuet z pogrzebaczem, 1958.
 • Źródło: Raki, [w:] Jan Andrzej Morsztyn, Lutnia.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Do czytelnika.
 • Źródło: Anna Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2019, s. 89–92.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida