Zmiana liczby ludności i wyzwania stojące przed polityką ludnościową

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały, dostępny w internecie: swaid.stat.gov.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny), dostępny w internecie: swaid.stat.gov.pl [dostęp 25.09.2020 r.].
  • Jakub Piotr Klimaszewski, Nie tylko pieniądze, czyli problemy polskiej demografii, 7.09.2016 r., dostępny w internecie: obserwatorfinansowy.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Ewa Rycerz, Rodziny wielodzietne w Polsce. Raport, dostępny w internecie: parenting.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida