Zmiany obyczajowe po II wojnie światowej. Styl życia, muzyka i moda

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Arkadiusz Stempin, „Rok 1968: Minispódniczka, Marcuse i rewolucja”, Internetowe wydanie „Rzeczpospolitej”, 18.02.2018, tekst dostępny online: rp.pl.
  • Źródło: Paul Berman, fragment książki „Opowieść o dwóch utopiach. Ewolucja polityczna pokolenia '68”, przeł. Piotr Nowakowski, cyt. za: wyborcza.pl.
  • Źródło: Stanisław August do Katarzyny II, Grodno, 12 V 1793, [w:] Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764-1796), oprac. Z. Zielińska, tłum. K. Zaleska, Kraków 2015, s. 569.
  • Źródło: Robert Howard Lord, Drugi rozbiór Polski, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1984, s. 276–277.
  • Źródło: Tadeusz Cegielski, Łukasz Kądziela, Rozbiory Polski. 1772–1793–1795, Warszawa 1990, s. 284.
  • Źródło: Biblioteka Źródeł Historycznych. Konstytucje grodzieńskie z r. 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą „Miasta wolne Rzeczypospolitej”, t. 10, oprac. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1949, s. 7–26.
  • Źródło: Konstytucje sejmu grodzieńskiego z 1793 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 449–450.
  • Źródło: Franciszek Karpiński, Zdaje mi się, że już widzę…, [w:] Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774–1797), oprac. R. Kaleta, Wrocław 1977, s. 10.
  • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Cum patriam amisi, tum me periisse putato, [w:] Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774–1797), oprac. R. Kaleta, Wrocław 1977, s. 10.