Zmiany społeczne – z historii ruchów non violence

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mahatma Gandhi, Historia moich zmagań z prawdą, 1927.
  • Źródło: Zdravka Bajovic, Joanna Warsza, Ekstremalne non-violence, 22.07.2017 r., dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 30.06.2020 r.].
  • Źródło: Martin Luther King Jr, Z wykładu noblowskiego.
  • Źródło: Mahatma Gandhi. Cytat za: Romano Amerio, Iota Unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, 2009, s. 523.
  • Źródło: Martin Luther King. Cytat za: Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004, s. 386.