Znaczenie Biblii w religii, nauce i kulturze

Tekst: Dariusz Dybek

Ćwiczenia: Zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.